Members

NAME Tel E-mail
Professor Masahiro ONO +81-75-753-4556 ono+
Lecturer Hiroyuki WATANABE +81-75-753-4607 hwatanabe+
Secretary Saeko TERAI +81-75-753-4567 sterai+
D4 Ryotaro ONOUE +81-75-753-4566
D2 Kazuma NAKASHIMA
D1 Takahiro AKASAKA
Nobuki KAZUTA
Kouske SAITO
iD2
Shohei TSUCHIHASHI
M2 Yui ISHIZAKA
Kotaro NAGASHIMA
M1 Takayoshi ICHINOSE
Haruka SAITO
Hiroki Jinda
Keisei Yamaguchi
B6 Kaho SHIRAKI
B5 Daiki NAKANO
B4 Rikuto KASHIYAMA
Hiroki SHIMOHARA
Mao TANAKA
Takuma HASEGAWA
  • 「+」 means 「@pharm.kyoto-u.ac.jp」 in E-mail column.
  • FAX:+81-75-753-4568

Back to Top