Members

NAME Tel E-mail
Professor Masahiro ONO +81-75-753-4556 ono+
Lecturer Hiroyuki WATANABE +81-75-753-4607 hwatanabe+
Assistant Professor Kazuma NAKAJIMA +81-75-753-4608
Secretary Saeko TERAI +81-75-753-4567 sterai+
D2 Takahiro AKASAKA +81-75-753-4566
Nobuki KAZUTA
Kouske SAITO
iD3
Shohei TSUCHIHASHI
iD1 Masayoshi Otsu
Takuma HASEGAWA
M2 Takayoshi ICHINOSE
Haruka SAITO
Hiroki Jinda
Keisei Yamaguchi
M1 Rikuto KASHIYAMA
Hiroki SHIMOHARA
Mao TANAKA
B6 Daiki NAKANO
B4 Honoka ASAHINA
Haruki TAKADA
Sumika TERASHIMA
Takuma YAMANE
Takahiro YAMAMOTO
  • 「+」 means 「@pharm.kyoto-u.ac.jp」 in E-mail column.
  • FAX:+81-75-753-4568

Back to Top