Member

*1 Every Tel no. and Fax no. needs +81-75-753- before each no..

Name Tel Fax *1
Professor Hiroaki Ohno, Ph.D. 4571 4570
Associate Professor Shinsuke Inuki, Ph.D. 9268
Assisitant Professor Norihito Arichi, Ph.D. 4561
Researcher Atsuko Kawai 4561
PD Shohei Ohno 4561  
D3 Kyohei Shima 4561  
Rikito Suzuki 4561  
Luca Greiner 4561  
D2 Atsuhito Tsuji 4561  
Ayuta Yamaguchi 4561  
Yuki Yoshida 4561  
D1 Keisuke Aoki 4561  
Naoya Iwamoto 4561  
Naoki Hashimoto 4561  
Takurou Matsuoka 4561  
M2 Yusuke Usui 4561  
Taisuke Enoki 4561  
Takumi Kasagi 4561  
M1  Masashi Okamoto 4561  
Ryosuke Takasaki 4561  
Shinto Takenaka 4561  
Hitomi Tsuno 4561  
B5  Shiori Oka 4561  
B4  Jiei Kuroda 4561  
Yuki Dambayashi 4561  
Toshiki Fujii 4561  
Takahiro Maeda 4561  
Secretary Ryuko Fujii 4551 4570
Emerituļ½“ Professor Nobutaka Fujii, Ph.D.
Adjunct Professor Shinya Oishi, Ph.D.